Cuộc Đời Như Mơ - Warm and Cozy - 2015

Nội dung phim : Cuộc Đời Như Mơ

Warm and Cozy là một bộ phim truyền hình lãng mạn vẽ nên bức tranh về những người trẻ muốn xây dựng một cuộc sống mới ở đảo Jeju, bỏ lại sau lưng nơi đô thị vô cảm.

Cuộc Đời Như Mơ - image 1

Cuộc Đời Như Mơ - image 2

Cuộc Đời Như Mơ - image 3

Cuộc Đời Như Mơ - image 4

Vui lòng để lại nguồn bài viết Cuộc Đời Như Mơ - Warm and Cozy 2015 khi copy đi nơi khác !

a ds