Hội Bồ Cũ - Ex-Girlfriend Club - 2015

Nội dung phim : Hội Bồ Cũ

Soo-Jin là một nhà sản xuất tại một công ty sản xuất phim. Công ty của cô quyết định thực hiện một bộ phim dựa trên một webcomic nổi tiếng của Bang Myung Soo. Nội dung của commic chủ yếu nói về 4 người yêu cũ của anh.Khi câu chuyện của anh được chọn để làm bộ phim chuyển thể, anh đã làm việc với nhà sản xuất Kim Soo Jin. Tuy nhiên, Bang Myung Soo đã gặp rắc rối khi cả bốn bạn gái cũ của anh xuất hiện ở một nơi.

Hội Bồ Cũ - image 1

Hội Bồ Cũ - image 2

Vui lòng để lại nguồn bài viết Hội Bồ Cũ - Ex-Girlfriend Club 2015 khi copy đi nơi khác !

a ds