Khách Sạn 28 Phòng - 28 Hotel Rooms - 2012

Nội dung phim : Khách Sạn 28 Phòng

Bộ phim Khách Sạn 28 Phòng (28 Hotel Rooms) xoay quanh một tiểu thuyết gia và một nhân viên kế toán gặp nhau trong khi đang đi công tác ở nước ngoài, và mặc dù cả hai đều có mối quan hệ riêng của mình, nhưng qua một đêm, mối quan hệ họ thay đổi và trở thành một cái gì đó nhiều hơn tình bạn...

Khách Sạn 28 Phòng - image 1

Vui lòng để lại nguồn bài viết Khách Sạn 28 Phòng - 28 Hotel Rooms 2012 khi copy đi nơi khác !

a ds