Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa - Dr. Lan - 2015

Nội dung phim : Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa

"Dr. Ian" kể về một người đàn ông và một người phụ nữ luôn hy sinh hết mình vì tình yêu nhưng vẫn bị tổn thương. Và họ đã tìm cách để chữa lành vết thương lòng cùng nhau.

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa - image 1

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa - image 2

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa - image 3

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa - image 4

Vui lòng để lại nguồn bài viết Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa - Dr. Lan 2015 khi copy đi nơi khác !

a ds