Long Môn Phi Giáp 2015 - Flying Swords Of Dragon Gate - 2015

Nội dung phim : Long Môn Phi Giáp 2015

Long Môn Phi Giáp 2015 lấy bối cảnh từ thời nhà Minh. Câu chuyện bắt đầu khi hiệp khách Triệu Hoài An (Nhiếp Viễn) quyết định ẩn náu tại quán trọ Long Môn, sau thời gian bị truy đuổi vì tội giải thoát một trong những phạm nhân triều đình. Tại nơi đây, anh được bà chủ trước đây của quán trọ Long Môn - Kim Tương Ngọc (Diệp Tuyền) cứu sống, và muốn cùng anh rời bỏ thế tục.

Long Môn Phi Giáp 2015 - image 1

Long Môn Phi Giáp 2015 - image 2

Vui lòng để lại nguồn bài viết Long Môn Phi Giáp 2015 - Flying Swords Of Dragon Gate 2015 khi copy đi nơi khác !

a ds