117 Phút
2011
Chạng Vạng 4 : Hừng

The Twilight Saga: B

78 Phút
2011
Siêu Anh Hùng Lâm Nạ

All Superheroes Must

91 Phút
2011
Chung Cư Tội Lỗi

The Resident

103 Phút
2011
89 Phút
2011
Mãnh Nam Cổn Tử Đội

Men Suddenly in Love

141 Phút
2011
Đáp Án Hoàn Hảo

Gantz: Perfect Answe

111 Phút
2011
Tiếng Thét 4

Scream 4

136 Phút
2011
Cướp Biển Vùng Carib

Pirates of the Carib

105 Phút
2011
Người Đàn Ông Đến Từ

The Man from the Fut

90 Phút
2011
Hàm Cá Mập 2011

Shark Night

86 Phút
2011
Tàu Apollo 18

Apollo 18

100 Phút
2011