101 Phút
2012
Bình Trà Kì Diệu

The Brass Teapot

110 Phút
2012
Hồi Kết Hoàn Hảo

A Perfect Ending

103 Phút
2012
Cuộc Phiêu Lưu Tình

My Awkward Sexual Ad

90 Phút
2012
Cuộc Chiến Trên Thảo

Myn Bala : Warriors

91 Phút
2012
Khách Sạn Huyền Bí

Hotel Transylvania

92 Phút
2012
100 Phút
2012
Võ Đang

Wu Dang

132 Phút
2012
94 Phút
2012
Hòn Đảo Huyền Bí

Journey 2: The Myste

122 Phút
2012
Nghịch Chiến

The Viral Factor

130 Phút
2012
114 Phút
2012
6 Viên Đạn

6 Bullets