110 Phút
2013
Cuồng Vũ Phái

The Way We Dance

104 Phút
2013
Nobita Và Viện Bảo T

Doraemon the Movie:

93 Phút
2013
98 Phút
2013
81 Phút
2013
Siêu Khuyển 2013

Super Buddies

118 Phút
2013
92 Phút
2013
142 Phút
2013
Đấu Tranh Gia Tộc

Saheb Biwi Aur Gangs

98 Phút
2013
Bất Nhị Thần Thám

Badges of Fury

108 Phút
2013
Bỏ Cuộc Là Chết

Table No. 21

81 Phút
2013
Lưỡi Rìu 3

Hatchet III

58 Phút
2013
Cô Bé Bán Diêm

Love Illusion