Nữ Bá Tước Đồi Bại - La Comtesse Perverse - 1974

Nội dung phim : Nữ Bá Tước Đồi Bại

Hai vợ chồng Bá tước dụ dỗ các cô gái ngây thơ lên hòn đảo của mình để hoan lạc – hưởng thụ rồi thịt luôn. Nhưng trước khi cho các cô vào lò, họ bày trò thợ săn – con mồi cho thêm phần thú vị.

Nữ Bá Tước Đồi Bại - image 1

Nữ Bá Tước Đồi Bại - image 2

Nữ Bá Tước Đồi Bại - image 3

Vui lòng để lại nguồn bài viết Nữ Bá Tước Đồi Bại - La Comtesse Perverse 1974 khi copy đi nơi khác !

a ds