92 Phút
2016
Cô Gái Của Năm

Calendar Girl

73 Phút
2008
Bản Năng Chôn Dấu

Naughty Instint

76 Phút
2016
Chuyến Dã Ngoại Vui

Purpose of Hiking

90 Phút
2000
Tiểu Đảo

The Isle

93 Phút
2013
80 Phút
2015
65 Phút
2016
88 Phút
2015
Tươi Mát

Sashimi

90 Phút
2009
Trốn Chạy

Run Bitch Run

95 Phút
2009
Lời Mời Chết Chóc

Invitation Only

92 Phút
2009
Rắc Rối Phụ Nữ

Women in Trouble

97 Phút
2009
Trai Bao 2009

Spread