Tập 20/20
2013
Tập 12/12
2013
Mặt Dày : Phần 3

Shameless: Season 3

Tập 12/12
2012
Mặt Dày : Phần 2

Shameless: Season 2

Tập 12/12
2011
Mặt Dày : Phần 1

Shameless: Season 1

Tập 10/10
2012
Cuộc Chiến Ngai Vàng

Game Of Thrones: Sea

Tập 10/10
2011
Cuộc Chiến Ngai Vàng

Game Of Thrones: Sea

Tập 22/22
2008
Vượt Ngục 4

Prison Break: Season

Tập 13/13
2007
Vượt Ngục 3

Prison Break: Season

Tập 22/22
2006
Vượt Ngục 2

Prison Break: Season

Tập 22/22
2005
Vượt Ngục 1

Prison Break: Season

Tập 8/8
2013
Những Con Quỷ Của Da

Da Vinci's Demons

Tập 12/12
2013
Người Sói Teen : Phầ

Teen Wolf: Season 3