Tập 41/41
2015
Vẫn Cứ Thích Em

Destined To Love You

Tập 43/43
2014
Như Ý

RuYi

Tập 36/36
2014
Không Yêu Xin Đừng L

Destiny By Love

Tập 45/45
2015
Tập 40
2015
Long Môn Phi Giáp 20

Flying Swords Of Dra

Tập 20/20
2015
Thiên Nhãn

Eye In The Sky

Tập 44/44
2015
Tập 33/33
2005
Chuyện Nàng Tinh Vệ

Jing Wei Tian Hai

Tập 24
2015
Tình Yêu Vượt Thời G

Love Through a Mille

Tập 50/50
2014
Tân Phong Thần Bảng

The Investiture Of T

Tập 72
2015
Tân Phong Thần Bảng

The Investiture of t

Tập 50/50
2012
Cô Dâu Bạc Triệu

Noble Bride Regretle