Tập 38/38
2013
Tập 20/20
2005
Gia Đình Tôi

My Family

Tập 30/30
2005
Gia Vị Cuộc Sống

Food For Life

Tập 20/20
2013
Tập 21/21
1990
Độc Cô Cầu Bại

Kim Mo Tuk Ku Kau Pa

Tập 20/20
2000
Dương Quý Phi

The Legend of Lady Y

Tập 22/22
2003
Tập 30/30
2003
Chuyên Gia Đàm Phán

Take My Word For It

Tập 20/20
2007
Giấc Mộng Quyền Lực

Chun Man Kung Chuen

Tập 20/20
2005
Bóng Vua

The Princes Shadow

Tập 25/25
2014
Đôi Đũa Mạ Vàng

Gilded Chopsticks

Tập 32/32
2006
Cảnh Sát

The Academy