Tập 20/20
2000
Cảnh Sát Hình Sự

Law Enforcers

Tập 25/25
2001
Câu Chuyện Của Ngày

The Awakening Story

Tập 25/25
2014
Nội Gián (Lồng Tiếng

Ruse Of Engagement

Tập 40/40
2010
Tập 24/24
2010
Tập 24/24
2008
Tứ Đại Danh Bổ 2008

The Four Young Const

Tập 25/25
2010
Thiết Mã Phục Thù

A Fistful of Stances

Tập 20/20
2006
Bảo Hiểm Tình Yêu

Love Guaranteed

Tập 32/32
2012
Bão Cát

The Dance Of Passion

Tập 22/22
1994
Anh Hùng Xạ Điêu 199

Legend Of Condor Her

Tập 20/20
2008
Âm Mưu Bất Thành

The Slicing Of The D

Tập 30/30
2004
30 Ngày Điều Tra

Split Second