Tập 13
2015
7 Viên Ngọc Rồng Siê

Dragon Ball Super

Tập 259/500
2010
Running Man

런닝맨

Tập 12/12
2015
Mứt Cam

Orange Marmalade

Tập 41/41
2015
Vẫn Cứ Thích Em

Destined To Love You

Tập 16/16
2015
Cuộc Đời Như Mơ

Warm and Cozy

Tập 13/16
2015
Chuyện Hậu Trường

The Producers

Tập 421
2013
Tập 12/16
2015
Hội Bồ Cũ

Ex-Girlfriend Club

Tập 43/43
2014
Như Ý

RuYi

Tập 36/36
2014
Không Yêu Xin Đừng L

Destiny By Love

Tập 14/14
2014
Hội Nữ Thám Tử Trườn

Seonam Girls High Sc

Tập 16/16
2015
Chuyện Học Đường

Who Are You: School