90 Phút
2015
95 Phút
2016
Lính Thủy Đánh Bộ 3

Jarhead 3: The Siege

120 Phút
2015
112 Phút
2015
111 Phút
2015
Bách Đoàn Đại Chiến

The Hundred Regiment

99 Phút
2015
Hồn Ma Người Lính

Soldiers Of The Damn

92 Phút
2015
Trận Đan Mạch

April 9th

125 Phút
2007
Thống Lĩnh

The Warlords

125 Phút
2007
Vượt Ngục 2007

Rescue Dawn

130 Phút
2005
118 Phút
2012
97 Phút
2010
Binh Đoàn La Mã

Centurion