121 Phút
2015
Dương Quý Phi : Ngườ

Lady Of The Dynasty

110 Phút
2009
Phong Vân 2

The Storm Warriors I

130 Phút
2015
119 Phút
2010
Kiếm Vũ : Thời Đại S

Reign Of Assassins

116 Phút
2015
Đạo Sĩ Hạ Sơn

Monk Comes Down The

99 Phút
2002
Anh Hùng

Hero

110 Phút
2008
Của Quý Huyền Thoại

Garoojigi - A Tale o

Tập 43/43
2014
Như Ý

RuYi

120 Phút
2015
Thám Tử K : Bí Mật H

Detective K: Secret

117 Phút
2015
Chung Quỳ Phục Ma :

Zhong Kui: Snow Girl

127 Phút
2015
Kiếm Rồng 2015

Dragon Blade

113 phút
2015