109 Phút
2015
103 Phút
2014
Đế Chế Roma

The Lost Legion

Tập 14/14
2003
Tập 40/40
2001
Đắc Kỷ Trụ Vương

GodS of Honour

Tập 42/42
2000
Ỷ Thiên Đồ Long Ký

The Heaven Sword And