111 Phút
2016
Vua Bài 3 : Phát Tài

From Vegas to Macau

95 Phút
2014
Kỳ Nghỉ Tuyệt Vời

What We Did on Our H

117 Phút
2015
Cô Nàng Điện Giật

May Nai Fai Rang Fre

84 Phút
2009
Đặc Vụ Trả Thù

Black Dynamite

93 Phút
2013
86 Phút
1995
Chuyên Gia Bắt Ma

Out of the Dark

102 Phút
1992
Xẩm Xử Quan

Justice, My Foot

84 Phút
1994
Quốc Sản 007

From Beijing With Lo

124 Phút
2016
Thiên Sứ Xấu Xa

Devil and Angel

89 Phút
1993
Tế Công

The Mad Monk

95 Phút
1996
Thần Ăn

The God of Cookery

100 Phút
1994
Vua Phá Hoại

Love on Delivery