88 Phút
2013
92 Phút
2014
Tập 13/20
2014
Kiêu Hãnh và Định Ki

Pride And Prejudice

Tập 2/20
2014
Cứu Thế

Healer

111 Phút
2010
Bí Mật Tình Yêu

Secret Love

101 Phút
2005
88 Phút
2013
Làm Lại Từ Đầu

In My End is My Begi

90 Phút
2005
Cánh Cung

The Bow

Tập 60/60
2010
84 Phút
2013
Gái Lả Lơi

Cat Girl

61 phút
2012
48 Giờ Lạc Lối

Deviation Of 48 Hour

139 phút
2006
Gái Giang Hồ

Tazza The High Rolle