116 Phút
2014
Những Tháng Năm Rực

My Brilliant Life

Tập 16/16
2014
Hôn Nhân Tuyệt Vời

The Greatest Marriag

123 Phút
2015
Thợ May Hoàng Gia

The Royal Tailor

Tập 24/24
2010
Tập 16/16
2009
Anh Chàng Lọ Lem : C

Cinderella Man

Tập 15/15
2014
Tập 10/16
2014
Hội Nữ Thám Tử Trườn

Seonam Girls High Sc

Tập 10/10
2014
Tập 3/12
2015
Cô Nàng Bất Khả Chiế

Perseverance, Goo Ha

Tập 12/16
2015
Bởi Vì Yêu Anh

Hyde, Jekyll And Me

104 Phút
2014
115 phút
2013