Tập 17/100
2014
Bạn Trọ

SBS Roommate

Tập 2/14
2014
Số 9 Định Mệnh

Plus Nine Boys

133 phút
2014
Ám Ảnh

Obsessed

83 Phút
2014
Dâm Từ Bé

Janus Two Faces of D

90 phút
2014
Tôi Thích Gái Hở Han

I Like a Sexy Girl

Tập 4/16
2014
Khách Sạn Bí Mật

My Serect Hotel

Tập 8/20
2014
Người Canh Gác Bóng

The Night Watchman

Tập 3/12
2014
Ba Chàng Ngự Lâm

The Three Musketeers

Tập 4/16
2014
Tìm Lại Tình Yêu

Discovery of Romance

117 Phút
2014
Nước Cờ Sinh Tử

The Divine Move

Tập 4/16
2014
Mỹ Nhân Ngư

Surplus Princess

132 Phút
2014
Cuồng Nộ Bá Vương

The Fatal Encounter