Tập 1/12
2015
Cô Nàng Bất Khả Chiế

Perseverance, Goo Ha

Tập 2/16
2015
Bởi Vì Yêu Anh

Hyde, Jekyll And Me

104 Phút
2014
115 phút
2013
Tập 5/16
2015
103 Phút
2014
Tập 6/20
2015
Tìm Lại Chính Mình

Kill Me, Heal Me

104 Phút
2003
64 Phút
2014
74 phút
2015
Cuộc Tình Trái Ngang

The Second Mother

109 Phút
2014
93 Phút
2014