105 Phút
2016
Sát Thủ Nửa Đêm

The Midnight Man

90 Phút
2015
92 Phút
2009
Dưới Đáy Biển Sâu 2

Into the Blue 2: The

110 Phút
2005
111 Phút
2016
Vua Bài 3 : Phát Tài

From Vegas to Macau

94 Phút
2016
84 Phút
2009
Đặc Vụ Trả Thù

Black Dynamite

74 Phút
2016
96 Phút
2016
Ngọa Hổ Tàng Long 2

Crouching Tiger, Hid

91 Phút
2016
158 Phút
2015
127 Phút
2016
Kẻ Trộm Mộ : Huyền T

Mojin The Lost Legen