92 Phút
2016
Cô Gái Của Năm

Calendar Girl

76 Phút
2016
Chuyến Dã Ngoại Vui

Purpose of Hiking

105 Phút
2016
Sát Thủ Nửa Đêm

The Midnight Man

90 Phút
2015
95 Phút
2016
Lính Thủy Đánh Bộ 3

Jarhead 3: The Siege

92 Phút
2009
Dưới Đáy Biển Sâu 2

Into the Blue 2: The

110 Phút
2005
111 Phút
2016
Vua Bài 3 : Phát Tài

From Vegas to Macau

92 Phút
2016
Sóc Chuột Du Hí

Alvin and the Chipmu

122 Phút
2008
Chạng Vạng

Twilight

110 Phút
2013
Cuồng Vũ Phái

The Way We Dance

130 Phút
2009
Chạng Vạng 2 : Trăng

The Twilight Saga: N