90 Phút
2010
94 Phút
2015
86 Phút
2016
Quái Trận Đồ

Strange Battle

86 Phút
1995
Chuyên Gia Bắt Ma

Out of the Dark

90 Phút
2016
120 Phút
2015
Quái Vật Victor Fran

Victor Frankenstein

90 Phút
2016
Lạc Giữa Thái Bình D

Lost In The Pacific

90 Phút
2009
Trốn Chạy

Run Bitch Run

95 Phút
2009
Lời Mời Chết Chóc

Invitation Only

89 Phút
2009
Nhà Chứa

Doghouse

82 Phút
2009
Những Cô Gái Thoáng

Bikini Girls on Ice

127 Phút
2016
Kẻ Trộm Mộ : Huyền T

Mojin The Lost Legen