Tập 20/20
2012
Tập 12/12
2015
Cô Nàng Bất Khả Chiế

Perseverance, Goo Ha

Tập 20/20
2015
Bởi Vì Yêu Anh

Hyde, Jekyll And Me

113 phút
2014
Tập 21/21
2003
114 Phút
2011
Đừng Làm Tan Nát Trá

Don't Go Breaking My

Tập 20/20
2014
Cứu Thế

Healer

111 phút
2014
Tuổi Trẻ Lướt Sóng

Breaking The Waves

Tập 5/5
2014
Tập 16/16
2014
Tập 20/20
2014
Tập 30/30
2014
Chế Tạo Mỹ Nhân

Beauty Maker