105 Phút
2016
Sát Thủ Nửa Đêm

The Midnight Man

90 Phút
2015
95 Phút
2016
Lính Thủy Đánh Bộ 3

Jarhead 3: The Siege

92 Phút
2009
Dưới Đáy Biển Sâu 2

Into the Blue 2: The

110 Phút
2005
92 Phút
2016
Sóc Chuột Du Hí

Alvin and the Chipmu

122 Phút
2008
Chạng Vạng

Twilight

130 Phút
2009
Chạng Vạng 2 : Trăng

The Twilight Saga: N

117 Phút
2011
Chạng Vạng 4 : Hừng

The Twilight Saga: B

124 Phút
2010
Chạng Vạng 3 : Nhật

The Twilight Saga: E

105 Phút
1997
Robinson Trên Đảo Ho

Robinson Crusoe

90 Phút
2010