92 Phút
2009
Dưới Đáy Biển Sâu 2

Into the Blue 2: The

110 Phút
2005
122 Phút
2008
Chạng Vạng

Twilight

130 Phút
2009
Chạng Vạng 2 : Trăng

The Twilight Saga: N

117 Phút
2011
Chạng Vạng 4 : Hừng

The Twilight Saga: B

124 Phút
2010
Chạng Vạng 3 : Nhật

The Twilight Saga: E

105 Phút
1997
Robinson Trên Đảo Ho

Robinson Crusoe

125 Phút
2015
90 Phút
2016
Lạc Giữa Thái Bình D

Lost In The Pacific

95 Phút
2015
107 Phút
2002
Nữ Hoàng Ai Cập

Asterix and Obelix M

132 Phút
2009