122 Phút
2008
Chạng Vạng

Twilight

130 Phút
2009
Chạng Vạng 2 : Trăng

The Twilight Saga: N

117 Phút
2011
Chạng Vạng 4 : Hừng

The Twilight Saga: B

124 Phút
2010
Chạng Vạng 3 : Nhật

The Twilight Saga: E

101 Phút
2012
Bình Trà Kì Diệu

The Brass Teapot

106 Phút
2015
Chiến Binh Săn Phù T

The Last Witch Hunte

86 Phút
2015
119 Phút
2015
Lâu Đài Đẫm Máu

Crimson Peak

111 Phút
2015
109 Phút
2010
Bảo Mẫu Phù Thủy Trở

Nanny McPhee Returns

97 Phút
2005
90 Phút
2015
Mara Và Hỏa Lai Nhân

Mara und der Feuerbr