73 Phút
2008
Bản Năng Chôn Dấu

Naughty Instint

111 Phút
2016
Vua Bài 3 : Phát Tài

From Vegas to Macau

110 Phút
2013
Cuồng Vũ Phái

The Way We Dance

86 Phút
2016
Quái Trận Đồ

Strange Battle

86 Phút
1995
Chuyên Gia Bắt Ma

Out of the Dark

102 Phút
1992
Xẩm Xử Quan

Justice, My Foot

84 Phút
1994
Quốc Sản 007

From Beijing With Lo

124 Phút
2016
Thiên Sứ Xấu Xa

Devil and Angel

96 Phút
2016
Ngọa Hổ Tàng Long 2

Crouching Tiger, Hid

89 Phút
1993
Tế Công

The Mad Monk

95 Phút
1996
Thần Ăn

The God of Cookery

100 Phút
1994
Vua Phá Hoại

Love on Delivery