90 Phút
2015
91 Phút
2016
120 Phút
2015
Quái Vật Victor Fran

Victor Frankenstein

119 Phút
2000
Người Vô Hình

Hollow Man

78 Phút
2011
Siêu Anh Hùng Lâm Nạ

All Superheroes Must

62 Phút
2016
103 Phút
2015
95 Phút
2015
109 Phút
2015
92 Phút
2015
Chiến Binh Balala :

Balala The Fairies:

98 Phút
2010
Cảnh Sát Tương Lai

Future X-Cops

86 Phút
2015
Anh Hùng Nước Mỹ

American Hero