Tập 15/15
2011
Hòa Nhịp Con Tim

Heartstrings

Tập 17/17
2011
Cô Con Gái Cưng

Its Okay Daddys Girl