Trò Đùa Bệnh Hoạn - Claustrofobia - 2011

Nội dung phim : Trò Đùa Bệnh Hoạn

Khi Eva mở đôi mắt của mình ra, cô thấy mình bị xiềng xích một cách tàn nhẫn để một tên bệnh hoạn dở mọi trò quấy rối. Nỗi sợ hãi của cô bắt đầu biến thành sự thật theo cách mà không hề ai có thể ngờ tới...

Trò Đùa Bệnh Hoạn - image 1

Vui lòng để lại nguồn bài viết Trò Đùa Bệnh Hoạn - Claustrofobia 2011 khi copy đi nơi khác !

a ds